Skip to main content

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) werken al jaren samen aan het Human Brain Project (HBP). Deze samenwerking heeft geresulteerd in een reeks opmerkelijke onderzoeksresultaten, die elk jaar op film worden vastgelegd door Videobrouwerij om de bevindingen te presenteren.

In 2021 werd de eerste videoproductie gecreëerd als een introductie tot het HBP en zijn ambitieuze doelen. Het benadrukte de multidisciplinaire aanpak die werd gehanteerd om een diepgaand inzicht te krijgen in de complexe structuur en functie van het menselijk brein. Dit project speelde een cruciale rol bij de ontwikkeling van EBRAINS, een geavanceerde onderzoeksinfrastructuur die zowel wetenschappers als industriële onderzoekers de mogelijkheid biedt om vooruitgang te boeken in neurowetenschappen, informatica en hersengerelateerde geneeskunde.

In 2022 bracht de tweede video de nieuwste onderzoeksresultaten onder de aandacht, met indrukwekkende visualisaties van hersenweefsel en voortgang in het begrijpen van de verbindingen en functies van verschillende hersengebieden. Hierbij werd de nadruk gelegd op de internationale samenwerking en de toekomstige impact van het HBP op het gebied van neurowetenschappen.

De derde video, uitgebracht in 2023, gaat over het onderzoek naar de mogelijkheid om cognitieve en perceptuele processen in de hersenen te simuleren met realistische computermodellen. Met als doel de kloof tussen de fysieke hersenen en de geest te overbruggen. De video behandelt thema’s zoals hersencellen, elektrische impulsen, hersenactiviteit en objectperceptie, en onderzoekt het concept van predictive coding en de plasticiteit van neurale verbindingen. Tot slot wordt de toepasbaarheid van deze kennis besproken in relatie tot perceptie, de studie van hersenaandoeningen en de ontwikkeling van neuromorfe chips voor AI en robotica.

Het Human Brain Project is een treffend voorbeeld van wat er mogelijk is wanneer wetenschap en technologie zich verenigen om de grenzen van kennis te verleggen. De promotiefilms geproduceerd door Videobrouwerij hebben niet alleen bijgedragen aan de verspreiding van deze kennis, maar ook aan het verwerven van onderzoeksbudget en het inspireren van toekomstige generaties onderzoekers.